Vak blan a jeho existenční důvody

Ke konci těhotenství  je v děloze 500 – 1000 ml plodové vody. Ta se většinou skládá z moči a sekretu z dýchacích cest, které dítě vylučuje. Plodová voda se stále obnovuje. Dítě polyká plodovou vodu a opět ji močí vylučuje. Tento proces pokračuje i v případě, že plodová voda začne spontánně odtékat. Nemůže se tedy stát, že by se dítě rodilo tzv. nasucho.

Výzkumy také prokazují souvislost předčasného odtoku vody s častým a rutinním vnitřním vyšetřováním v době těhotenství či  zaváděním vaginální sondy, kdy může dojít k zanesení bakterií do pochvy, což zapříčiní vznik infekce. Pokud dojde k odtoku vody v termínu porodu, měli by se zdravotníci, právě z důvodu zanesení infekce, vyvarovat vnitřního vyšetření a vnitřního vaginálního monitorování. Totéž platí při pozitivním nálezu vaginální streptokokové infekce. Při spontánním odtoku vody zkušené porodní báby doporučuji vypít až 1, 5 tekutin denně, začít užívat přírodní antibiotika např. formou česnekových tablet nebo lichořeřišnici, užívat vitamín C, vyvarovat se rutinnímu vnitřnímu vyšetřování.

Většina porodů však začne s neporušeným vakem blan, ten ta má odjakživa své existenční důvody.

Při kontrakcích se díky plodové vodě tlak vyrovnává po celé ploše dělohy, což způsobuje menší bolestivost při samotné kontrakci. Plodová voda minimalizuje tlak na pupeční šňůru, která dítě zásobuje kyslíkem. Dítě při kontrakci je chráněno vakem blan, který mu pomáhá otevírat porodní cesty. Je to takový airbag chránící jeho lebku. Dítě tlakem své hlavy rozdělí vak blan na přední a zadní.

Přední vak blan usnadňuje průchod hlavičky v době, kdy je branka zcela otevřená. Mnohem jemněji roztahuje tkáně v pochvě a usnadňuje tak šetrnější průchod hlavičky pochvou. Ve většině případů dojde k  spontánnímu odtoku plodové vody právě v tuto chvíli. Jsou však známy i případy, kdy se dítě narodí v neporušeném vaku blan, těmto dětem se říká“ děti štěstěny“.

Proč se vak blan často v porodnicích řízeně narušuje tzv. amniotomií nebo-li dirupcí ?

Dirupce  nebo-li umělé propíchnutí vaku blan, je postup, při kterém je záměrně narušen plodový vak tak, aby z něj odtekla plodová voda. Amniotomie je prováděna za účelem vyvolání nebo  urychlení porodu, často je kombinována s aplikací infuze s umělým oxytocinem.

Častým argumentem porodníků  je zcela neškodné urychlení porodu a prevence akutních situací, které mohou u porodu nastat. Opak je pravdou, dle randomizovaných srovnávacích studií dirupce vaku blan nesnižuje procento císařských řezů, naopak je navyšuje. Je tedy paradoxem, proč při předčasném odtoku plodové vody zdravotníci chtějí co nejdříve porod indukovat, aby se předešlo infekci a kyslíkové tísni a při neporušeném vaku blan mají zase tendenci jej narušit.

Důsledky amniotomie:

  • Po dirupci vaku blan ženy pociťují mnohem silněji bolest při kontrakcích
  • Často po dirupci vaku blan ženy žádají analgetika  či epidurální analgezii kvůli zmírnění bolesti
  • Častější monitoring dítěte
  • Omezený pohyb ženy
  • Dítě je vystaveno mnohem většímu stresu, pupečník je vystaven větší kompresi
  • Při časné dirupci může dojít k vyhřeznutí(prolapsu) pupečníku
  • Větší pravděpodobnost vzniku infekce
  • Častější aplikace umělého oxytocinu, který má zesílit účinek dirupce a urychlit tak samotný porod
  • Mnohem závažnější je dirupce vaku blan u dětí, které jsou v zadní pozici, po odpuštění vody plodové často v pánvi uvíznou
  • Hrozí větší riziko ukončení porodu císařským řezem

Světová zdravotnická organizace zdůrazňuje, že není žádný důkaz o prospěšnosti rutinní amniotomie za účelem zkrácení doby porodu. Důkazy nebyly nalezeny ani u prvorodiček, ani u vícerodiček. Amniotomie naopak navyšuje kaskádu dalších zásahů a riziko ukončení porodu císařským řezem.

Vak blan  a tekutina v něm hrají důležitou roli při bezpečnějším porodu a chrání dítě, které se rodí. Neexistuje žádný důkaz, že protržení vaku blan porod usnadní. Je třeba pečlivě zvážit rizika, než k dirupci vaku blan přistoupíme. Ženy by o těchto rizicích měly být informovány, když se rozhodují pro urychlení porodu tímto zásahem.

hardcoverstack_621x739-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kohutová
Jsem porodní bába a průvodkyně ženám na jejich cestě za radostným porodem. Mým velkým přáním je, aby ženy poznaly radost z porodu a děti byly láskypně vítány na tento svět. Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.