Emoční dystokie

Co je to EMOČNÍ DYSTOKIE?

Termín v našem porodnictví téměř neznámý….

Porod je intenzivní a emocionálně náročná zkušenost pro rodící ženu, stav emocí zdravotníků, kteří jsou porodu přítomni, má zásadní vliv na průběh a výsledek porodu.

Negativní emoce zdravotníka mohou mít řadu nepříznivých důsledků, které mohou ovlivnit průběh porodu a zapříčinit vznik „EMOČNÍ DYSTOKIE „.

Tento stav není popsání v našich odborných publikacích a hovořím o něm na vzdělávacích kurzech pro porodnice.

Tento jev popisuje ve své knize i Ina May Gaskin v knize Zázrak porodu: „Porodní energie je zásadní pro hladký průběh porodu a jsou lidé, kteří tuto energii mohou brzdit….“

„Emoční dystokie je termín, kdy emocionální stav ženy negativně ovlivňuje průběh porodu. Může dojít k zpomalení narušení vyplavování oxytocinu a s ním i k zástavě kontrakcí, což může komplikovat průběh porodu a zvýšit potřebu lékařských zásahů.“

Negativní emoce zdravotníka, jako jsou stres, frustrace, vyhoření, naštvanost…mohou být přenášeny na rodící ženu, což může zvýšit její vlastní úzkost a stres a její porod se tak může zastavit. Schopnost empatie a emocionální podpory je u porodu klíčová pro zvládnutí bolesti a strachu během porodu.

Pod tlakem a v negativním emocionálním stavu mohou zdravotníci učinit rychlejší a často unáhlená rozhodnutí, která nemusí být vždy v nejlepším zájmu s rodící ženou a dítětem.

Taková negativní zkušenost může ovlivnit psychické zdraví budoucí matky, včetně rizika posttraumatické stresové poruchy, depresí a úzkostných poruch, které mohou negativně ovlivnit vazbu mezi matkou a dítětem.

Schopnost zdravotníka zachovat profesionální a podporující přístup je tedy klíčová nejen pro bezpečný průběh porodu, ale i pro psychické zdraví matky a optimální vývoj dítěte po porodu.

Emocionální stav zdravotníků hraje klíčovou roli v průběhu porodu a měl by být součástí vzdělávání a samotné péče o zdravotníky. Je důležité, aby poskytovatelé porodní péče měli přístup k možnostem pro regulaci svého stresu, jako je krizová intervence, psychologická pomoc a emoční a motivační podpora nadřízených.

Anna Kohutová
Jsem porodní bába a průvodkyně ženám na jejich cestě za radostným porodem. Mým velkým přáním je, aby ženy poznaly radost z porodu a děti byly láskypně vítány na tento svět. Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.