UNIKÁTNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO POSKYTOVATELE PORODNÍ PÉČE

Průvodkyně těhotenstvím a porodem

Komplexní vzdělávací kurz pro všechny, kteří připravují těhotné ženy k porodu anebo je porodem provází.

KDO JE

PROFESIONÁLNÍ PRŮVODKYNĚ

Porodní asistentka, dula, fyzioterapeutka je  odborně vyškolená profesionálka, která poskytuje podporu ženám během těhotenství, porodu a v poporodním období.

Podpora a péče je klíčová pro ženy, které procházejí tímto důležitým životním procesem. Tato podpora může zahrnovat fyzickou, emocionální a informační pomoc.

Jaké jsou její role?

EDUKACE A INFORMACE

Poskytuje ověřené informace týkající se těhotenství, porodu a péče o novorozence, aby žena mohla dobře porozumět procesu porodu a rozhodovat se informovaně.

EMOČNÍ PODPORA

Nabízí emocionální podporu během těhotenství a porodu, pomáhá ženě zvládat strachy a obavy spojené s porodem, a vytváří bezpečné prostředí pro její pohodu.

FYZICKÁ PODPORA

Poskytuje fyzickou podporu během těhotenství a porodu, například pomocí masáží, reboza, polohování, press techniky a další techniky, které mohou zmírnit bolest a zlepšit emoční a fyzickou pohodu ženy.

PARTNERSTVÍ S OSTATNÍMI PROFESIONÁLY V OBORU

Partnerství s lékaři, porodními asistentkami a dalšími poskytovateli zdravotní péče může také přispět k celkové podpoře ženy během porodu.

PODPORA PŘI ROZHODOVÁNÍ

Pomáhá ženě a jejímu partnerovi při rozhodování o různých aspektech porodu, jako jsou polohy během porodu, použití léků nebo intervencí a další volby související s péčí o novorozence.

RESPEKTOVÁNÍ AUTONOMIE

Respektování rozhodnutí ženy a poskytování prostoru pro vyjádření jejích potřeb a přání jsou zásadní pro poskytování podpory. Podpora u porodu by měla být individualizovaná a přizpůsobená potřebám a preferencím každé ženy.

Pro koho kurz je?

Tento unikátní vzdělávací kurz je pro všechny, kteří připravují těhotné ženy k porodu, anebo je porodem provází.

"Každý, kdo poskytuje službu těhotným ženám, by měl být nejen empatický, naslouchající, laskavý, ale také vzdělaný. Přítomnost porodní průvodkyně může významně přispět k pozitivnímu porodnímu zážitku, k posílení sebedůvěry ženy a zkvalitnění jejího vztahu k dítěti a partnerovi."

Anna Kohutová

JAK BÝT TOU NEJLEPŠÍ

PORODNÍ PRŮVODKYNÍ

 • Představte si svět, kde těhotenství, porod a poporodní péče nejsou zdrojem obav a bolesti, ale obdobím plným radosti, pohody a bezpečí.
 • Svět, kde každá žena má přístup k odbornému vedení, které ji posílí a naučí, jak pečovat o své tělo během těhotenství, připravit se na porod a zotavit se po něm s lehkostí a jednuduchostí.
 • Kde ženy znají možnosti a techniky, které jim pomáhají posilovat své sebevědomí, kdy se naučí relaxovat a pohybovat svou pánví,  připravit své tělo a mysl na porod a po porodu plynule přejít do nové etapy života matky.

Tento svět je plný sebevědomých matek, které prožívají porod coby osvobozující a posilující zážitek, a v poporodním období se cítí uznávané, podporované a pečované.

Představte si, že tento svět je na dosah ruky.

NAVÁZÁNÍ DŮVĚRY

Porodní průvodkyně bere v úvahu jedinečné potřeby, preference a hodnoty každé ženy a respektuje rozhodnutí, aby zajistila, že porod proběhne co nejvíce bezpečně a komfortně dle referencí a potřeb ženy. Dokáže rodinám poskytnout informace a podporu, kterou potřebuje, aby se cítila sebejistě a informovaně během celého porodního procesu.

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE

Porodní průvodkyně by měla umět pracovat individuálně s každou ženou pomocí všech svých smyslů, aby zajistila, že porod proběhne co nejvíce bezpečně a komfortně dle jejich preferencí a potřeb. Bere v úvahu jedinečné hodnoty každé ženy a respektuje rozhodnutí, která jsou v souladu s jejím zdravím a blahem.

DŮLEŽITOST POZOROVÁNÍ

Porodní průvodkyně může díky pozorování včas vyhodnotit možné potíže, které by mohly ženě a dítěti způsobit dlouhý a vyčerpávající porod. Umí porodní proces dobře pozorovat a být napojená na všechny své smysly - zrak, dotek, sluch a umění laskavého slova.

PROAKTIVNÍ PŘÍSTUP

Porodní průvodkyně by měla zaujmout aktivní a preventivní postoj , kdy nečeká na problémy nebo výzvy, ale aktivně se snaží předcházet jejich vzniku nebo minimalizovat jejich dopad. Dokáže předvídat a včas vyhodnotit odchylky od normálního průběhu porodu.

Právě do tohoto světa vás může zavést online vzdělávací kurz 

Průvodkyně těhotenstvím a porodem

Díky komplexnímu vzdělávání, které zahrnuje pochopení biomechanických zákonitostí ženské pánve, se naučíte techniky pro optimalizaci držení těla, funkční cvičení pro mobilitu pánve a přípravu pánevního dna na porod.
Seznámíte se s měkkými technikami vhodnými pro druhý a třetí trimestr, včetně vyvolávací rollover sekvence pro podporu spuštění porodu.
Dostanou se vám nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti, díky kterým budete schopny poskytnout ženám před, během a po porodu tu nejlepší možnou péči.

Nechte se vést k tomu, abyste se staly průvodkyněmi na jejich cestě k bezpečnému, radostnému  a posilujícímu porodnímu zážitku.

Vstupte do světa, kde je těhotenství a porodní asistence a dulí profese transformována do umění a vědy o podpoře žen ve jednom z nejdůležitějších okamžiků jejich života.

KURZEM VÁS PROVEDE

ANNA KOHUTOVÁ

"Jsem porodní asistentka s 25 letou praxí, lektorka a mentorka porodnické praxe a profesionální koučka. Čtrnáct let působím coby komunitní porodní asistentka, 10 let jsem pracovala na porodním sále a asistovala jsem u víc jak tisíc porodů."

Co jsem vytvořila?

Před šesti lety jsem založila Holistické vzdělávání porodních asistentek zs, kde učím porodní asistentky, duly, fyzioterapaeutky a další profesionály pečovat o ženy s jemností a laskavostí na základě opodstatěné praxe.

V rámci mého projetku Vzdělávání v porodnictví s.r.o. prošlo víc jak 40 porodnic v ČR a SR mými kurzy Komplexní péče o rodící ženu z pohledu porodní asistence, Rebozo u porodu, Péče o porodní jizvy...

Vytvořila jsem první vzdělávací online kurz Rebozo umění jemné péče o ženu v ČR a SR a ten se těší velkému zájmu.

Jsem ředitelkou Maia doula institut z.ú.  

Profesionálka v oboru...

Jaké jsou mé největší kvality?

Miluji svou práci a vždy jsem ji dělala "jinak". Pochopila jsem, že v jednoduchosti a jemnosti je síla. Používám v péči o ženy  všechny své smysly. Umím aktivně naslouchat, pozorovat, hovořit  respektujícím a srozumitelným jazykem.

Největší má síla péče o ženy je v doteku, ať už teplými dlaněmi nebo rebozem pečuji o  tělo ženy, přes jeji bříško se dotýkám samotného dítěte, a to učím i partnery.

Zbořila jsem tím mýtus v naší kultuře, že těhotných žen se nedotýká ,a že bolest způsobena těhotenskými změnami patří k těhotenství.

Umění doteku mi předala má řecká babička, později mi byla inspirací ukrajinská dula Anna Gerde a tradiční mexická porodní bába Angelina Miranda Martinéz. Nejvíc mne však vede má intuice a láska k ženám a dětem.

Jaké mám za sebou vzdělání?

 • Porodní asistentka – specialistka s osvědčením – SZZ Olomouc
 • Porodní asistentka pro intenzivní péči- NCO NZO Brno
 • Mentor a školitel porodní praxe - Opavská univerzita
 • Profesionální koučink - Axia Praha

Výčet všech mých absolvovaných kurzů od roku 2001

2023-2024– Profesionální koučování – Axia-Praha
2021 – Kurz první pomoci novorozencům
2021 – Workshop o malajské poporodní péči – Suzila Waid – online verze
2021 – Workshop s Angelinou Mirandou Martinéz
2021- fyzioterapeutické kurzy- pánevní dno, diastáza, Aktivně v těhotenství- Groofy
2020 – Kurz první pomoci novorozencům
2020 – Kurz Diastáza a pánevní dno – Brno
2019-2020 – Škola babictví s Marisou Alcalá – Řevnice
2019 – Kurz první pomoci novorozencům
2019 – 6 denní kurz s Angelinou M. Martinéz – Praha
2018 – Rituál Canva – uzavírací rituály s A. Gerde – Zlín
2018 – Byliny z pohledu TCM – Ostrava
2018 – Péče o jizvy – Brno
2017 – Kurz péče o těhotnou s M. Alcalá – Slovensko
2017 – Poporodní péče se Světluškou Hradilovou
2017 – Kurz aromaterapie Voňavá cesta k mateřství – Havířov
2017 – Ošetření pánve pomocí Dornovy metody- Ostrava
2017 – Akupresura, tělové svíce a moxování v těhotenství – Ostrava
2017 – Léčení císařské jizvy s Annou Gerde- Havířov
2017 – Předporodní rituály a rebozo uzavírání kostí – Olomouc
2017 – Poporodní tradice a zavinování s Annou Gerde– Olomouc
2017 – Spinning babies – Praha
2017 – Moxování a tělové svíce v těhotenství a po porodu- Ostrava
2017 – Kurz Limbický přepis – Ostrava
2017 – Kurz kraniosakrální terapie-Ostrava
2017 – Homeopatie a aromaterapie v těhotenství a u porodu – seminář s PA Stadelmann- Brno
2017 – Holistická péče porodní asistentky – Praha
2017 – Thajské poporodní tradice obnovy – Olomouc
2016 – Certifikovaný kurz motýlích masáží – Zlín
2016 – Kurz APODAC se zahraničními odborníky v porodnictví – fyziologické vedení porodu a komlikace u porodu, jejich řešení – APODAC Praha
2016 – První pomoc zdravotníka – Resuscitace novorozence, SHOCK Praha
2015 – Workshop s porodní bábou Marisou Alcalá – Zdravé těhotenství a zdravý porod, Praha
2015 – Založení projetku Cvičení s dětmi v šátku či nosítku dle Anna Kohutové
2015 – Kurz Spinning babies s Ginny Phang
2014 – Kurz s Barbarou Kosfield, Brno
2014 – Certifikovaný kurz – Metodika cvičení s dětmi, Brno
2014 – Lektorský kurz gravidjógy- Praha
2014 – Kurz aromaterapeutické minimum, Nobilis, Ostrava
2013 – Kurz efektivního kojení – Mamila, Ostrava
2012 – Lektorský kurz těhotenské masáže
2012 – Přednášky s M.Odentem a I.M Gaskin
2012 – Lektorský kurz první pomoci novorozencům a malým dětem, Ostrava
2011-2012 – Kurz mentor školitel v porodní praxi – Slezská univerzita Opava
2010 – Kurz výživového poradce kojenců a dětí do 6 let, Praha, Mudr. Mydlinová
2004 – Kurz laktační poradkyně, Laktační liga Praha
2001 – Kurz cvičení pro těhotné, rodičky a gynekologicky nemocné ženy, Brno
1999-2001 – Pomaturitní specializační studium v oboru porodní asistentka (IDVPZ-Brno)

O ČEM KURZ JE?

NÁPLŇ KURZU

Důvod, proč jsem pro vás tento online kurz natočila je, aby se umění jemné péče o ženy v těhotenství a u porodu šířila mezi vás, které jste se rozhodly poskytovat službu těhotným a rodícím ženám.

Důležitost doteku

Můžeš nahlédnout pod pokličku mého umění doteku. Proč je dotek v péči o kohokoliv tak klíčový?

 • Dotek může být mocným prostředkem k vyjádření empatie, podpory a povzbuzení. Dotek dodává ženě pocit bezpečí, klidu a důvěry během porodu.
 • Dotek může pomoci snížit hladinu stresu a úzkosti u ženy během porodu. Fyzický kontakt může snižovat hladiny stresových hormonů a podporovat uvolnění endorfinů, což může přispět k uvolnění a pohodě.
 • Dotek může být formou nonverbální komunikace, která poskytuje důležitou zpětnou vazbu mezi ženou a poskytovatelem péče. Tento druh komunikace může ženě pomoci cítit se slyšena a respektována během porodu.
 • Správně provedený dotek může pomoci zmírnit bolest a nepohodlí spojené s porodem. Například masáž, tlak nebo držení rukou může poskytnout úlevu ze svalového napětí a bolesti.
 • Dotek může také podporovat fyziologický průběh porodu tím, že může pomoci zmírnit svalové napětí, uvolnit pánev a poskytnout podporu pro různé pohyby a polohy, které mohou pomoci průchodu plodu skrz pánevní kanál.

Biomechanika pohybů pánve u porodu

Dalším důležitým tématem online kurzu je umění pohybu u porodu. Pochopíte biomechaniku porodu a budete ji moct aplikovat do své praxe. Můžete tak motivovat své klientky k důležitosti pohybu v těhotenství a zejména u porodu.

Co je biomechanika?

Podpora biomechaniky pánve během porodu je klíčová pro snížení rizika komplikací a zlepšení celkového zážitku z porodu.

Biomechanika pánve má zásadní vliv na průběh porodu.

Pánev slouží jako průchod pro dítě během porodu a její struktura, tvar a biomechanické vlastnosti tak ovlivňují, jak snadné nebo obtížné může být pro dítě projít porodními cestami.

Pochopení biomechaniky porodu je důležité, jak pro poskytovatele zdravotní péče, tak pro matku, protože může pomoci optimalizovat průběh porodu a minimalizovat potenciální komplikace.

Princip biomechaniky pánve u porodu je důležitý pro porodníky a porodní asistentky, aby mohli lépe předvídat a  ovlivnit možné komplikace během porodu.

Vzdělávání a příprava rodiček na porod je zásadní pro zlepšení porodnické péče.

Důležitost kvalitní přípravy

Pánev je klíčovou strukturou, která hraje významnou roli během porodního procesu, protože umožňuje průchod plodu z dělohy do porodního kanálu a ven z těla matky.

Klíčová je samotná příprava těhotné ženy k porodu. Bez jejího aktivního úsilí, tělesné přípravy k porodu, umu pohybovat pánví, používat kvalitně svůj dech,umět relaxovat,  může být porod pro všechny náročný.

Bez volného pohybu matky je omezen pohyb dítěte. Napětí vytváří zhoršené podmínky pro porod - větší bolestivost, pomalou progresi porodu, nutnost podání analgetik a jiných léčiv, nepostupující porod, vyčerpanost matky nebo dítěte a hrozící riziko ukončení porodu císařským řezem. A tomu se dá kvalitní přípravou předejít.

Natočila jsem pro vaši inspiraci Funkčního cvičení v těhotenství, které můžete šířit mezi vaše klientky a motivovat je tak k  fyzické aktivitě a přípravě k porodu.

Mým přáním je vás inspirovat...

"Mým přáním je, aby co nejvíce žen zažilo laskavý a zdravý porod za pomoci své průvodkyně, ať už duly či porodní asistentky. Všechny informace v kurzu jsou založené na ověřené praxi a slouží jako studijní materiál pro všechny poskytovatele porodnické praxe. Je důležité, aby se žena cítila podporována a informována o svých možnostech, a aby měla přístup k všem potřebným zdrojům a službám pro zajištění zdravého těhotenství a bezpečného porodu."

OBSAH A STRUKTURA KURZU

CO SE V KURZU NAUČÍTE

Kurz je rozdělen na část teoretickou a praktickou a slouží jako vzdělávací materiál pro ty z vás, kteří provázíte ženy těhotenstvím, porodem a poporodním obdobím. Díky kurzu získate znalosti a dovednosti, které můžete využít ve své praxi. 

1. modul

TĚHOTENSTVÍ

Průvodkyně porodem

Co se v tomto modulu naučíte?

Naučíte se chápat zákonitosti a vlastnosti ženské pánve. Naučíte se měkké techniky, které jsou vhodné pro ženu ve 2. a 3.trimestru. Také se naučíte rollover sekvenci pro podporu spuštění porodu. Dokážete ženu provést přípravou hráze k porodu pomocí podpůrnýchch pomůcek a bylinné napářky.

Budete umět vyhodnotit správný postoj ženy. V případě odchylek od normy dokážete ženu edukovat o správném držení těla a nabídnout zavinutí do šátku.

Součástí modulu je funkční cvičení vhodné od 12. TT., které se zaměřuje na mobilitu pánve.

Jednotlivé části modulu

 • Biomechanické zákonitosti ženské pánve
 • Bolest k těhotenství nepatří
 • Zhodnocení držení těla matky
 • Jak dyskomofortní stavy mohou negativně ovlivnit samotný porod
 • Celotělová práce v těhotenství
 • Edukace ženy o pohybech pánve u porodu
 • Funkční cvičení v těhotenství
 • Příprava pánevního dna a k porodu
 • Vyvolávací rollover sekvence po termínu porodu

2. modul

POROD

Průvodkyně porodem

Co se v tomto modulu naučíte?

Pochopíte specifika všech dob porodních.

V momentě pomalu postupujícího porodu vás naučím, jak se ženou pracovat pomocí reboza, polohování, pohybů pánve, měkkých a press technik.

Pochopíte výhody vertikálních pozic. Porodním asistentkám ukáži možnost chránění hráze pomocí dvou dlaní.

Jednotlivé části modulu

 • Důležitost kontinuální podpory u porodu
 • Charakteristika porodních dob
 • Možnosti porodních poloh
 • Pohyby pánve u porodu
 • Možnosti řešení nepostupujícího porodu
 • Prevence poranění hráze

3. modul

ŠESTINEDĚLÍ

Průvodkyně porodem

Co se v tomto modulu naučíte?

To, co mnoha matkám po porodu chybí je -pozornost, poděkování a jemná péče, která uctí jejich tělo, skrze které se zrodil nový život.

Naučím vás jemnou poporodní masáž břicha, zavinutí po porodu pomocí reboza. Dále se naučíte léčebný protokol v péči o císařskou jizvu a jizvu na perineu.

Jednotlivé části modulu

 • Poporodní zavinutí
 • Poporodní masáž bříška
 • Péče o poporodní jizvy
 • Péče o pánevní dno po porodu
 • Výroba a použití bylinné koule
 • Výroba třezalkového oleje

4. modul

BONUSY

Průvodkyně porodem

Něco navíc pro vás

Sepsala jsem pro vás pět eBooků, které vám budou sloužit jako vzdělávací materiál v péči o ženy.

Mým vzácným hostem je Mgr. Monika Valová, která vás provede bylinnou napářkou před porodem.

Dalším hostem je fyzioterapeutka Mgr. Olga Gruberová, která vás naučí několik zavinovacích úvazů po porodu a císařském řezu.

Jednotlivé ebooky

 • Anatomická příručka
 • Bylinky v péči o těhotnou ženu
 • Potíže v těhotenství a možnosti řešení
 • Výživa v těhotenství
 • Průvodce císařskou jizvou
 • Brašna průvodkyně porodem

KOLIK TO STOJÍ?

CENA KURZU

Ráda bych, aby informace v tomto kurzu byly dostupné pro co nejvíce poskytovatelů porodní péče. Jako porodní průvodci můžeme zajistit, aby žena měla z porodu pozitivní zkušenost. 

Kurz bude opět k prodeji od 30.6. 2024

Kurz Průvodkyně těhotenstvím a porodem

8.400 Kč

Studentky porodní asistence získají navíc slevu 10% z ceny kurzu, stačí mi naspat email a já vám zašlu slevový kód.

Letos to bude 35 let, co pracují ve FNOL na Porodnicko-Gynekologické klinice jako porodní asistentka. Zažila jsem obrovský převrat v porodnictví, který začal po roce 1989. Ženy byly dříve při porodu doslova připoutány k lůžku, při odtékající plodové vodě nesmělý chodit, nesměly jíst ani pít, dokud neporodily a většina porodů byla umělé vyvolávána a miminka ihned po porodu odnášena na novorozenecké oddělení. A přišla změna. Osobně jsem ji nejvíc zaznamenávala s příchodem dul jako doprovodem rodících žen, které byly nazývany alternativní rodička. Nikdy nezapomenu na dulu paní Kučerovou, která u svých klientek požadovala jiný přístup. Mnohokrát došlo ke střetům a výměně názorů, prosazování věci za každou cenu, někdy ale opravdu neoprávněných, protože dule chybělo kompletní zdravotnické vzdělání. Cítili jsme se jako nepřátele, jakoby jsme všechno dělali špatně. Nebyly to příjemné situace. Ale něco na tom bylo.... Viděla jsem, že její přístup k rodící ženě je jiný, takový posvátný, viděla jsem, že porodnictví jde dělat jinak. A my jsme zjistili, že to umíme také. Otevřely se nám jiné obzory, s příchodem počítačů i informace ze světa a začaly jsme více pátrat a vzdělávat se a hledat jiné cesty k lepšímu přístupu k porodu.... Asi před 6 lety jsem poprvé zaslechla slovo rebozo a jméno Anna Kohutova . Aniččin přístup k porodu po všech stránkách, opečovávání žen pomocí reboza se znalostí funkční biomechaniky pánve, náprava nevýhodných pozic miminka a spousty dalších naprosto užitečných dovednosti porodní báby, mě hluboce oslovily a troufám si tvrdit, že by měly být povinnou součástí vzdělávání nových porodních asistentek. Anička svoje znalosti a dovednosti perfektně skloubila s fyzioterapeutickým přístupem Olinky Gruberové, GrooFy .❤️ Děkuju, že jsem tuhle krásnou, drobnou, neustále se vzdělávající ženu mohla poznat a že i díky ní jsem se rozhodla provázet ženy porodem jako soukromá porodní asistentka. A musím velmi pochválit její nový kompletní online kurz Průvodkyně těhotenstvím a porodem, který mi velmi pomáhá na mé nové cestě porodní babičky. ❤️
Eva Procházkováporodní asistentka FN Olomouc

Obchodní podmínky

 • Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané Annou Kohutovou jsou určeny pouze pro účely samostudia a osobní potřebu jednotlivých Klientů.
 • Není dovoleno je bez mého vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.
 • K online kurzům má KLIENT čtyři plný roky přístup. Obsah online kurzu, jeho text a autorské fotografie slouží pouze jako studijní materiál. 
 • Texty, obrázky, videa  a celý obsah online kurzu  je duševním vlastnictvím autorky, nesmí být kopírován, rozmnožován a nesmí být použit k dalšímu odbornému vzdělávání  bez písemného souhlasu autorky!
 • Obsah kurzu slouží k samostudiu a rozšíření vaší praxe, nikoliv k dalšímu šíření v rámci vzdělávacích kurzů, živých či online.