KONTAKT

                                                                                                               Anna Kohutová - porodní asistentka, oblast působení- Severomoravský kraj- Havířov, Ostrava, Karviná, Frýdek- Místek

+420 608 717 729

kohutova.anicka@seznam.cz

Mým velkým přáním je, aby ženy i děti poznaly radost z porodu, vždyť narození děťátka má být jedním z nejkrásnějších okamžiků v životě ženy, matky. Porod v životě ženy hraje významnou roli, je to jeden z nejzásadnějších okamžiků, ke kterému se bude žena ve svých myšlenkách stále vracet. To, jakým způsobem se odehraje, se promítne do vztahu ženy k sobě samotné, do vztahu k dítěti, partnerovi, celé společnosti. Porod není pouhá fyzická záležitost, kterou má žena přežít, nemá přinášet pouhou bolestnou oběť, aby se dítě mohlo narodit. Porod se hluboce vryje do duše každé ženy a dítěte. Během porodu se nerodí jen dítě, rodí se matka, nová RODINA. Porod může za jistých podmínek být pro ženu silný a radostný prožitek, který se zapíše do jejího srdce. Proto je naši povinností vytvořit rodící ženě a jejímu dítěti takové podmínky, aby se žena cítila jako bohyně svého porodu, kde hlavní roli hraje pouze ona a její dítě, kterému by se mělo dostat láskyplného přivítání.
Anna Kohutováporodní asistentka a průvodkyně přirozeným porodem