Slunovratové zrození

Tento porodní příběh je o síle matky a dítěte, jejiž porod nebyl jednoduchý. Je také o trpělivosti, důvěře ale také o obezřetnosti a dovednosti porodní asistence.

Těhotnou ženu jsem výjimečně přijala do péče, protože jsem ji už provázela prvním těhotenstvím. Klientka ke mě pravidelně chodila do poradny a zároveň navštěvovala svého gynekologa. Těsně před termínem porodu jsem při zevní palpaci dítěte odhadovala jeho váhu přes 4,5 kg. Hmotnost kolem 4 700 g potvrdil i ultrazvukový odhad, který provedl lékař a ženu uklidnil, že porod s dobrou porodní bábou zvládne. V tomto příběhu jeho podpora sehrála klíčovou roli.

V den slunovratu začala ženě odtékat plodová vody, která byla čirá. Když odteče plodová voda dřív, než začne děložní činnost, jsem vždy více obezřetná, protože dítě přichází o ochranu, kterou mu poskytuje u porodu právě vak blan.

Když začala pozvolna děložní činnost, domlouvám se se ženou, že bude lepší, abych už k porodu vyjela. Ženu jsem po kontrole srdečních ozev ihned zavinula do šátku, protože břicho bylo velké a převislé. Kontrakce byly zpočátku pravidelné, ale po půl hodině zeslabují a začínají mít mezi sebou větší rozestup. Když kontrakce začnou ke konci porodu slábnout, může se jednat o „přechodovou“ fázi porodu nebo vzniká u porodu nějaká překážka, která brání postupu porodu. Je to v této chvíli taková detektivní práce porodní asistentky, aby zjistila, proč porod nepostupuje. Musí vědět, kde se dítě nachází a co mu brání v postupu porodními cestami.

Zevními hmaty zjišťuji pravou přední pozici a se souhlasem ženy vaginálně vyšetřuji. Zjišťuji, že branka zachází, ale hlavička je nad vchodem pánevním, hmatám celou kost křížovou, hlava je natlačena více na sponu stydkou a není vůči pánvi dobře vycentrovaná. Začínám ihned s polohováním, aby se žena nevyčerpala a neudělal se na hlavičce otok měkkých tkání.

Kolegyni šeptám, že dítě má problém vstoupit do pánve, a že kvůli jeho velikosti se také obávám dystokii ramének. Domlouváme se na preventivním opatření.

Celou dobu během porodu je žena zavinutá do šátku, což pomohlo zeefektivnit děložní činnost. Branka zachází, ale dítě je stále nad vchodem pánevním.

Ženu ukládáme na bok se zanožením a pomocí press techniky na kost křížovou se snažíme dítě dostat pod jiným úhlem do pánve a podporujeme kost křížovou ke kontranutaci. Žena je skvělá, spolupracující a má velkou motivaci porodit. Ozvy plodu jsou po celou dobu v normě.

Po 15 minutách měníme pozici, žena stojí v záklonové pozice a opírá se zády o svého muže. Snahou je změnit úhel děložní vůči úhlu pánevnímu. Této pozici říkám „stojící Walcher“. Při kontrakci provádím press techniku nad symfýzou a snažím se hlavičku zasunout do pánve.

Pozice Walcher není v historii porodnictví žádnou novinkou, je známa již od roku 1889, kdy Gustav Adolf Walcher, ředitel Württenburské školy pro porodní asistentky, tuto pozici vynalezl. Walcher pozice se využívala v momentě, kdy hlava dítěte měla potíž vstoupit do pánevního vchodu. Walcher pozice se v současnosti vyučuje také ve Spinning babies. A tuto pozici učíme i my v rámci vzdělávacího kurzu pro porodnice Funkční přístupy k porodu.

Stojící záklonová pozice po dvou kontrakcích zabrala a hlavička vstoupila do pánve. Myslíme si, že máme vyhráno.
Dítě ale pánví dále nesestupuje, a tak se opět domlouváme na vaginálním vyšetření. Hlava je natlačena tentokrát více ke kosti křížové, dělá se na hlaviččce otok. Otok na hlavičce znesnadňuje vyhmatání švu šípového. Mám podezření na přední asynklitismus.

Měníme pohyby pánve, aby se hlavička v pánvi vycentrovala. Tyto pohyby fungují a žena konečně začíná přitlačovat a instinktivně jde do předklonu.Dostavuje se Fergusonův reflex.

Se ženou máme dopředu vykomunikovanou preventivní porodní polohu v asymetrickém nákroku, aby nedošlo k dystokii ramének. Dystokie je akutní situace, do které se žádná porodní asistentka ani porodník nechce dostat, je to souboj s časem, kdy čas jde proti vám a dítěti.

Hlavička začíná vyklenovat zadní hráz a já začínám s nahřívám hráze. Kolegyně po domluvě silně zavinula břicho do šátku a rebozem při kontrakci nadzvedávala celé břicho.

Hlavička začíná korunovat, hráz se velmi silně napíná, a tak opět se souhlasem ženy, začínám se zevní perineální masáží a při kontrakci opět hráz nahřívám.

Hráz díky olejové masáži v kombinaci s teplým obkladem povoluje. Snažím se hlavičku ještě pozdržovat na hrázi, aby perineum pod jejím tlakem ještě více povolilo. Při další kontrakci nechávám hlavičku pomalu procházet přes hráz. Kontrakce končí, hlava je obrovská.

Prst zasunuji ke kosti křížové a kontroluji, kde je raménko. U kosti křížové má raménko dost místa, a tak jej při kontrakci jemně tlačím po směru rotace, načež raménka prostupují a rodí se velký cvalík s velmi krátkou pupeční šňůrou.

Stále jsem bdělá, mám dlaň jemně položenou na děloze, na dělohu netlačím, abych nevyvolala děložní krvácení. Po porodu velkého dítěte může dojít k masivnějšímu děložnímu krvácení díky hypotonii děložní. Preventivně dáváme studený kompres na dělohu. Cítím ve své dlani, jak se fundus dělohy oplošťuje, mírně se nadzvedá a placenta se začíná odlučovat.

Konečně je porod u konce, včetně porodu placenty. Kontroluji pohledem tvar hlavičky a dle otoku měkkých tkání je jasné, že hlavička dítěte nebyla v pánvi vycentrovaná. Přichází velký údiv při kontrole poranění. Hráz je bez poranění, bez sebemenší oděrky.

Měříme později obvod hlavy, který má 39 cm a dítě váží 4780g.

Aktivní část porodu trvala 3 hodiny, byla velmi náročná pro všechny. Bez spolupráce ženy bychom ke zdárnému konci nedošly. Velké dítě mohlo nakonec svou pouť pánví dokončit bez vyčerpání, protože jsme začaly ihned aktivně zasahovat pomocí neinvazivních postupů, co 15 minut jsme střídaly pozice, které dítě směřovaly do pánve a v pánvi mu pomáhaly s vnitřní rotací. Díky trpělivosti při korunovaci hlavičky nedošlo k žádnému poranění perinea.

Tento příběh má šťastný konec, jak pro ženu a dítě, tak i pro mne. Mám mnohem větší motivaci předávat dál své zkušenosti a přispívat k dobrým porodnickým zkušenostem, jak pro matky a děti, tak pro porodní asistentky.

Děkuji své klientce za souhlas ke zveřejnění jejího porodního příběhu.

Anna Kohutová
Jsem porodní bába a průvodkyně ženám na jejich cestě za radostným porodem. Mým velkým přáním je, aby ženy poznaly radost z porodu a děti byly láskypně vítány na tento svět. Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.