Rotační trauma novorozenců

Zúčastnila jsem se kurzu se světově uznávanou terapeutkou, odbornicí na pohybovou integraci a autorkou konceptu posuzování pohybu novorozence, tzv. Newborn Movement Assessment s Michelle Turner.
Na kurzu jsme se učily posoudit pohybové vzorce novorozenců a stimulovat jeho optimální vývoj prostřednictvím jemného doteku.
Ráda bych sdílela, některé její myšlenky, mnohé jsem i já již v minulosti vyslovila.

Zdravý porod není to, že dítě přežilo.

Ženy na celém světě rodí stejně. Jejich porodní cesty jsou vytvořeny tak, aby v nich dítě mohlo rotovat.

Medikace u porodu může ovlivnit sílu a synchronicitu kontrakcí, její pasivní a aktivní část, která je důležitá pro rotační pohyb dítěte.

Léky mohou taktéž ovlivnit podněty dítěte reagovat na kontrakci a znesnadnit jeho rotaci.

Spousta dětí utrpí tzv. rotační trauma, které zapříčiní jejich budoucí pohybové potíže. Jejich tělo nedokonalo při porodu rotaci. Pánev byla odpojena od hlavy.

Ohroženou skupinou jsou děti po císařském řezu, které byly silou vytaženy z dělohy, děti předčasně narozené, ale také při normálním porodu, kdy se nedokončila spontánně jejich rotace, což může vést k ovlivnění psychomotorického vývoje.

Děti po císařském řezu by měly být ošetřeny způsobem, aby se jim intervenoval prožitek z porodu, tedy iniciace rotačního pohybu, který si neprožily.

Každé dítě se na rotaci připravuje.

Každé dítě by mělo být po porodu posouzeno odborníkem, zda je jeho pohybový vzorec fyziologický, v opačném případě by měla být co nejdříve zahájena cílená terapie.

To, že se miminko hýbe a kouká, neznamená, že se hýbe a kouká funkčně. Maminky většinou nemají obavy o vývoj u dětí do půl roku věku. Přitom v tomto období se dá efektivně s dětmi terapeuticky pracovat.

Je mýtem, že dítě do půl roku nic nedělá, jen se vyprazdňuje a spí.
Michelle ošetřuje děti předčasně narozené, děti, které jsou v inkubátoru, děti několik hodin po porodu.
Díte se učí rotaci i u kojení, proto je důležité ženy v kojení podporovat.
Dítě se nemá dávat na bříško, když na to není samo připraveno, kdy nemá zvládnuté dýchání a sání. V takovém případě dítě neni schopno se tomuto pohybu učit.

Pohyb je jazykem mozku. 

Alternativní léčba je ta, která není pojišťovnami proplacena

Michelle nedoporučuje zavinovačky právě z důvodu vypnutí jeho pohybových vzorců a znemožnění spontánních rotačních pohybů.
Michelle neošetřuje dítě, když pláče, aby nemělo terapii spojenou s negativní zkušeností.
Funkčí pohyb je pro dítě zásadní, protože mozek se pohybem vyvíjí.


Dodala bych, že je nutno některým zraněním předcházet, důležitá je tedy PREVENCE

O této problematice se zmiňuji v článku o KISS syndromu. Poskytovatelé péče o ženy a děti u porodu, by se měli s touto problematikou obeznámit a podporovat dítě k jeho spontánní rotaci. Bohužel, rotace dítěte je často přerušena ve fázi, kdy se rodí raménka, často mimo kontrakci, jsou zdravotníkem silně tahány za hlavičku, aby došlo k porodu ramének. Ohrožené děti „rotačním traumatem“ by měly být co nejdříve ošetřeny odborníkem, který posoudí jejich pohybové vzorce a nabídne adekvátní a účinnou terapii, která povede ke zlepšení kvality jeho života.
Článek si můžete přečíst ZDE:
http://annakohutova.cz/kiss-syndrom-zraneni-novorozencu-o-…/

Anna Kohutová
Jsem porodní bába a průvodkyně ženám na jejich cestě za radostným porodem. Mým velkým přáním je, aby ženy poznaly radost z porodu a děti byly láskypně vítány na tento svět. Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.