Každá třetí žena v ČR má nástřih….

Máme konečně dostupná data od Úzis, a to díky advokátovi Tomáši Němečkovi. Ta poukazují na fakt, že každá třetí žena odchází z porodnice s nástřihem. Rozdíly v počtu nástřihů v jednotlivých porodnicích jsou obrovské, v některých 10-15%, což můžeme vnímat jako bezpečnou a ověřenou péči, v jiných však až 60 %, tedy každá druhá žena je v takové porodnici nastřižena.

České porodnictví tedy má co zlepšovat, protože právě transparentnost dat povede ke zlepšení péče.

Před šesti lety jsme napsala článek o škodlivosti rutinních nástřihů – Epiziotomie- zraněné ženství. Je však nutná mnohem větší osvěta nejen pro odbornou ale také laickou veřejnost. Pojďme si předložit další fakta.

Epiziotomie je definována jako chirurgické zvětšení poševního otvoru nůžkami, a to na konci druhé doby porodní. Provádí se za účelem urychlení druhé doby porodní, jako prevence možného poranění, zmírnění traumatizace naléhající části – hlavičky dítěte.

Rizikové faktory epiziotomie

Poskytovatel – zdravotník, který je u vašeho porodu. Což tedy v praxi znamená, že toho, koho si vyberete jako poskytovatele, nebo kdo bude u vašeho porodu je jedním z nejdůležitějších faktorů, jak se vyhnete epiziotomii. Statistiky daných porodnic jsou k dispozici a dle nich už si můžete vybírat svého porodního poskytovatele. Pokud si tedy vyberete porodnici, kde je víc jak 50% nástřihů, pak se může stát, že zrovna vy budete ta druhá, u které bude proveden tento chirurgický řez. Rizikovým faktorem, je tedy porodnice s vysokým počtem epiziotomií.

Vaše informovanost je základ úspěchu

V Cochran Review o péči vedené porodní asistentkou versus lékařské péči bylo dokázáno, že pokud je porod veden porodní asistentkou, je menší pravděpodobnost nástřihu, než když je porod veden lékařem. A to už dle výzkumů víme, že model kontinuální péče porodní asistentky vede k menšímu počtu intervencí. Pokud tedy budete rodit v porodnici, kde asistuje u porodu lékař chirurgického myšlení, pak vás s velkou pravděpodobností nástřih nemine.

Fyzické a emoční dopady epiziotomie

Mezi možné fyzické důsledky epiziotomie patří dyspareunie- bolest při pohlavním styku, sexuální dysfunkce, inkontinence, potíže na úrovni pánevního dna a samotné jizvy, která se může stát aktivní...

Emoční dopady – poporodní stres spojený s hojením epiziotomie, poporodní trauma, pocit nedostatečnosti a selhání, pocit zneužití, partnerské problémy…

Otec epiziotomie

Dr. Joseph DeLee americký lékař ve 20. letech 20. století zpopularizoval epiziotomii.  Byl nazván „otcem moderního porodnictví „. V zásadě Dr. Joseph DeLee nevěřil, že ženy mohou rodit samy bez chirurgické asistence. Proto jeho učení podporovalo nástřih a kleště, kterými se dítě vybavilo. 

Tvrdil, že je nutné ušetřit a zkrátit utrpení ženy tím, že ji nastřihneme a že nástřihem taktéž můžeme ochránit mozek novorozence, protože jeho hlava nebude tlačit dlouho na hráz...A tak vznikla profylaktické epiziotomie. Bohužel,  Dr. Joseph DeLee měl obrovský vliv na porodnickou praxi po celém světě. Okolní svět začal napodobovat to, co začali dělat ve Spojených státech, epiziotomie se tak stala epidemií po celém světě.

 Koncem 80. let, začátkem 90. let rodinný lékař Dr. Michael Klein z Kanady začal zpochybňovat tuto chirurgickou praktiku. Dr. Klein chtěl tento status quo zpochybnit, protože i když všichni věřili v prospěšnost epiziotomie, ve skutečnosti neexistoval žádný výzkum z randomizovaných studií, která by epiziotomii vnímala jako prospěšnou. Dr. Klein také ve svých průzkumech zjistil, že rutinní epiziotomie nedokázala zabránit vážným poraněním, ale naopak je způsobovala. Ve své práci popsal, že epiziotomie byla 22x vyšším rizikem vážného poranění.

V podstatě nám jeho výzkum dokazuje, že snížit riziko vážného poranění můžeme tím, že budeme epiziotomii provádět pouze v indikovaných případech, jedním z nich je například kyslíková tíseň dítěte. Dlouho se však věřilo a bohužel stále věří, že epiziotomie je výhodnější než spontánní natržení, že urychluje druhou dobu porodní a ochraňuje pánevní dno a následné riziko inkontinence.  Nejnovější poznatky však poukazují na zdravotní a emoční dopad epiziotomie na ženské zdraví, kdy naopak nástřih může tyto problémy způsobit.

Takže tvrzení, chceme zabránit poranění tak, že vás nastřihneme, nemá žádnou logiku…

Přestože je epiziotomie chirurgickým řezem, tak se bohužel často provádí bez souhlasu ženy.

Mnoho lékařů ale i porodních asistentek, kteří obhajují epiziotomii, ji vnímají jako běžnou součást porodu, a tak je ani nenapadne, že by měli ženu o nástřihu informovat a měli by mít od ní dokonce informovaný souhlas. Mnoho žen je právě skutečností, že jim někdo provedl nástřih bez jejich vědomí a svolení nebo dokonce proti jejich vůli, následně traumatizováno.

Prevence

  • Výběr porodnice – vybrat si porodnici s nízkým počtem nástřihů (ideálně do 10 %)
  • Porodní poloha – poloha vleže, v polosedě s nohami od sebe zvyšuje riziko nástřihu 
  • Porodní poloha, do které sama žena dospěje anebo taková poloha, kdy nejsou nohy příliš od sebe
  • Porod do vany nebo bazénku
  • Mít svého obhájce – svou porodní asistentku, dulu, informovaného partnera.
  • Nahřívání hráze – bylinná napářka, perineální masáž v těhotenství a u porodu, teplý obklad na hrázi během korunovace hlavičky, event, promazání hráze olejem.
  • Jemnost při chránění hráze bez tlaku a traumatizace tkáně
  • Zpomalování průchodu hlavičky přes hráz
  • Neřízené tlačení

Spontánní natržení se jeví jasně dle výzkumů jako výhodnější než epiziotomie. Rizikovým faktorem většího natržení může ovlivnit fakt, zda rodíte poprvé nebo ne. Pokud rodíte poprvé, zvyšuje se tak pravděpodobnost, že může dojít k samovolné ruptuře hráze. Některé studie prokázaly, že poranění třetího a čtvrtého stupně se objevily u 5,8 % u provorodiček, ale pouze 0,6 % u vícerodiček.

 Větší riziko poranění je také u porodu dětí, které prochází hrázi větším obvodem své hlavy, např. temenem a u porodů, kde nastala porodní komplikace tzv. dystokie.

Nástřih hráze není prevencí poranění, nástřih hráze je doživotní poranění….

Zdroj dat – Apodac

Zdroj informací- Evidence Based Birth

Evidence Based Birth®

Přednáška – Nejdůležitější tipy pro snadný porod

Anna Kohutová
Jsem porodní bába a průvodkyně ženám na jejich cestě za radostným porodem. Mým velkým přáním je, aby ženy poznaly radost z porodu a děti byly láskypně vítány na tento svět. Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.