Rebozo jako opodstatněná praxe u porodu

Rebozo osobně používám již 8 let ve své praxi. V době, kdy rebozo u nás ještě nebylo v povědomí odborné a laické veřejnosti, jsem jej začala používat jako relaxační, mobilizační a později nápravnou pomůcku u těhotných žen a později u samotného porodu.

Poprvé jsem ve své praxi uviděla aha-moment při práci s rebozem u ženy prvorodičky, která měla hypertonickou břišní stěnu a při zevní palpaci jsem zjistila levou zadní pozici dítěte. Po celkovém ošetření rebozem se dítě stočilo do levého předního postavení. Od té doby rebozo praktikuji vždy při nápravách zadních pozic, šikmé, příčné polohy, a to od 34. týdne těhotenství a u porodu s velkou úspěšností.

Vytvořila jsem si ve své praxi tzv. rollover sequenci, která má až 90% úspěšnost při zadních postavení dítěte.

Rozhodla jsme se rebozo praxi předávat na vzdělávacích kurzech a později i na kurzech pro porodnice. Kolegyně začaly rebozo rollover sequence využívat ve své vlastní praxi s vysokou úspěšností právě u posteriorních postavení plodu.

Rebozo u porodu využívám jako pomůcku při nepostupujícím porodu, potížích při vstupu dítěte do pánve, potíže s vnitřní rotací, asynklitickém nalehání hlavičky, u zadních pozic, otoku branky, převisu břicha, diastázy atd.

Rebozo se v současné době dostává do povědomí i odborné veřejnosti a někteří odborníci z oboru fyzioterapie a porodnictví rebozo přesto neuznávají a dokonce jej vnímají jako škodlivou pomůcku, která nemá žádné opodstatnění. Zcela nesmyslný názor, který koluje z řad některých odborníků je, že rebozo na české ženy nefunguje, protože narozdíl od mexických žen, jsme kultura sedavé společnosti.

Tento mýtus bych ráda vyvrátila, protože některé odchylky u porodu vznikají právě v důsledku sedavého způsobu života a rebozo je jedním z nástrojů, jak tento dyskomfortní stav změnit a pomoc tak dítěte zaujmout optimální pozici pro porod.

Mgr. Olga Gruberová- fyzioterapeutka a zakladatelka vzdělávacího projektu Groofy přeložila článek článek z prestižního odborného časopisu, který je z roku 2015 a který už před 8 lety potvrdil účinnost reboza při nápravě zadní pozice dítěte. A nejen to, článek popisuje rebozo jako nepostradatelný „porodní“ nástroj patřící do výbavy každého poskytovatele porodní péče řešícího nevyhovující pozici plodu

Překlad článku si můžete přečíst zde:

Článek popisuje také to, jak omezené možnosti mají lékaři právě při řešení malpozic a to především týkajících se zadní polohy. V článku si můžete přečíst kazuistiku o využití 3 rebozo technik, které byly praktikovány u 24leté prvorodičky se zadní pozicí plodu ve stáří gravidity 40+3. Rodička přišla do porodnice pro 2 dny trvající kontrakce střední intenzity, tou dobou každých 3-6 minut s délkou trvání 45 až 60 s. Žena přijala nabídnutou techniku nápravy pozice plodu rebozem. Po ošetření rebozem se podle monitoringu zklidňuje srdeční frekvence plodu a žena cítí výraznou úlevu od bolesti zad se subjektivní úlevou mezi kontrakcemi. Následuje spontánní vaginální porod novorozence v přední levé pozici.

◽️

Zdroj obrázků: Cohen, S. R., & Thomas, C. R. (2015). Rebozo technique for fetal malposition in labor. Journal of Midwifery & Women’s Health, 60(4), 445-451.

▪️Autorky článku zdůrazňují, že rebozo neslouží k přímému otočení plodu, jako např. manuální rotace hlavičky, avšak touto tradiční technikou je uvolňována pánev na úrovni svých spojů, svalů a vazů, což plodu umožňuje dokončit porodní pohyby bez omezení. Proto lze dle jejich slov použít rebozo bez obav z uvedení dítěte do nevyhovující polohy.

◽️

▪️V článku najdete, jaké rebozo techniky byly využity, jaké komplikace může pro matku i dítě zadní pozice přinést, ale také si můžete přečíst v jakých situacích je tato nápravná technika kontraindikována.

◽️

▪️Zajímavostí je, že během psaní tohoto článku se autorky setkaly s podobnými zkušenostmi svých kolegů a vzpomínají na kazuistiku s 39letou rodičkou ve stáří gravidity 39+6 s asynklitickým naléháním plodu. Po 12 hodinách od umělého protržení vaku blan byla rodičce indikována sekce. Porodní asistentkou však byla ještě nabídnutá technika nápravy rebozem. Po 5 minutách působení tímto tradičním nástrojem bylo asynklitické naléhání napraveno a žena za dalších 27 minut vaginálně porodila. Primářka porodního oddělení Dr. Abby Watson prohlásila „Jsem si jistá, že to bylo díky rebozu, že jsme porod dovedli až do tohoto bodu.“ Ošetřující lékař Dr. Mark Dassel potom napsal v poznámce pro porodní asistentku „Děkuji za Váš příspěvek o asynklitismu … zachránila jste rodičku od císařského řezu“.

◽️

————————————–

☝️ Je i vaše pracoviště stejně pokrokové, aby přijalo mnohaletou, praxí osvědčenou techniku bez předsudků a strachu? Článek vám nabízí argumenty a na konci článku také nemalý seznam odborných zdrojů k dalšímu samostudiu a inspiraci.

◽️

Je zajímavé, že být nadčasový někdy znamená, vrátit se k tradici…

◽️

Olga Gruberová

Originál článek naleznete zde – https://1247821a39.clvaw-cdnwnd.com/c11b7213511841496e38441c0865856c/200005528-9659396597/cohen2015.pdf?ph=1247821a39

Online program pro porodní asistentky a duly

Anna Kohutová
Jsem porodní bába a průvodkyně ženám na jejich cestě za radostným porodem. Mým velkým přáním je, aby ženy poznaly radost z porodu a děti byly láskypně vítány na tento svět. Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.