Léčiva podávaná u porodu a jejich nežádoucí účinky

Medikalizace porodu se stala už samozřejmou zvyklostí v naší kultuře. Je stále mnoho žen, které  o svém těle natolik pochybuje, že bez léků  a lékařských zásahů nedokáže porodit. Nechci zpochybňovat léčiva, která v indikovaných případech dokáží stav rodící ženy a dítěte zlepšit, tedy jsou velmi prospěšná. Nicméně  léky u porodů v našich porodnicích jsou nadužívány. Tato tendence vychází z aktivního a rutinního přístupu zdravotníků  a co je mnohem závažnější, že se podávají často bez informovaného souhlasu, kdy nejsou zdůrazněny možné nežádoucí účinky a rizika, která s sebou mohou nést. Zdravotníci často předpokládají, že nejzásadnější pro ně je kontrolovat bolest rodící ženy a že jedinou účinnou zbraní proti bolesti jsou léky. Existují však důkazy, že právě některé léky způsobují nepřirozenou bolest, která ženám berou sílu a kontrolu u porodu. Léky podávané u porodu zásadním způsobem narušují přirozený proces porodu, zvyšují riziko instrumentálního porodu a následného ukončení porodu císařským řezem, což může mít negativní dopad na zdraví ženy a dítěte a jejich budoucí vzájemný vztah.

 

Medikamenty, které se v porodnictví používají:

Plegomazin- antipsychotikum 

Lék podávaný u psychóz.

Je také laicky nazýván lékem pravdy, buď se po jeho aplikaci porod zastaví nebo se naopak rozběhne.

Nežádoucí účinky: svalová ztuhlost, třes, strnulý výraz, zpomalení pohybů, šouravá chůze (tyto projevy se jako celek nazývají parkinsonismus), nekontrolované pohyby např. jazykem, očima nebo končetinami, neklid, vnitřní napětí, suchost sliznic, nízký tlak, zvýšení tělesné hmotnosti, potíže s plodností a libidem.

Nalbuphin – opioidní analgetikum

Nežádoucí účinky: bradykardie plodu, respirační deprese při porodu, apnoe, cyanózy a hypotenze, nevolnost, zvracení. Některé z těchto příznaků byly život ohrožující. U dítěte mohou opioidy vzhledem k tlumícím efektům a snadnému průchodu placentou způsobit anomálie frekvence srdečního tepu, dechovou tíseň, zpomalení začátku kojení a změny neurobehoviorálních funkcí. Švédská studie zkoumala použití opioidů při porodu a došla k závěru, že když se například matce během porodu aplikují tři dávky jakéhokoliv z těchto látek, u jejího dítěte se vyskytla sedmkrát vyšší pravděpodobnost vzniku závislosti v porovnání s potomkem, během jehož porodu k použití analgetik nedošlo. Předpokládá se, že jednou z příčin závislosti je nadužívání silných léků během porodu. Studie provedená ve Spojených státech došla k takřka stejným výsledkům. Opioidy mají také negativní dopad na rané chování během kojení a jeho úspěšnost. Novorozenci ovlivněni opoidními látkami ztrácí schopnost doplazit se k bradavce a sami se přisát.

Dolsin – analgetikum, anodynum

Petidin se dobře vstřebává, maximální hladiny v plazmě dosahuje za 45 minut, poločas vylučování je 3 – 5 hodin. Převážná část se přeměňuje v játrech na norpetidin, kyselinu petidinovou a nor-petidinovou. Vylučuje se hlavně močí, rychlost vylučování závisí na pH moči, zvyšuje se jejím okyselením . Proniká placentární bariérou a dostává se do mateřského mléka (u kojenců může vyvolat depresi dýchání). Vylučování je zpomalené u novorozenců, starších pacientů, při chorobách jater a ledvin.

Vedlejší účinky – nevolnost, závrať, zpomalení dechu, snížený přísun kyslíku k dítěti. Po porodu je dětský organismus zatížen detoxikací, ovlivněn je jeho sací reflex a plazivé pohyby po porodu, kdy je ztížen proces samopřisátí.

 

Buscopan – spasmolytikum

Indikuje se k uvolnění spasmu děložní branky.
Nežádoucí účinek – tachykardie matky a dítěte, nutný monitoring u dítěte.

Oxytocin – pitocin- uterotonikum

Umělý oxytocin se aplikuje u porodu nitrožilně a chová se zcela odlišně než přirozený oxytocin, který je vylučován mozkem rodící ženy.  Aplikuje se při indukci porodu, často kvůli urychlení tempa porodu, zesílení kontrakcí, u nepostupujícího porodu….

Tento lék obchází psychické vnímání ženy, působí pouze mechanicky na dělohu, způsobuje zastavení vyplavování přirozeného oxytocinu, způsobuje nepřirozeně silné kontrakce, rychle po sobě navazující, proto může dojí k hyperstimulaci dělohy. Velmi často dochází ke snížení průtoku krve přes placentu, což má za následek abnormální srdeční frekvence u dítěte. Dle vědeckých výzkumů po auģmentaci umělého oxytovinu se zdvojnásobuje pravděpodobnost, že se dítě narodí v horším zdravotním stavu.

Britská aktivistka Doris Hairová popisuje vliv syntetického oxytocinu na dítě: “ Situace je analogická k držení dítěte pod vodou, kdy mu umožňujete přiblížit se k hladině a zalapat po dechu, ale ne se nadechnout.“

Bolest po aplikaci oxytocinu je nad prahem zvládání bolesti, tím je zvýšená potřeba nutnosti podání analgetik, opiátů. Dále hrozí rychlejší únava, předávkování dělohy s následnou rupturou dělohy, oxytocin negraduje v době porodu, tudíž nedochází k hormonálnímu napojení na dítě. Často bývá opožděná laktace. Hrozí  silnější novorozenecká žloutenka a riziko posttraumatické stresové poruchy. Zvyšuje se riziko poporodního krvácení.

Pokud je nutno podat u porodu oxyticin, pak by se měl dávkovat podle protokolu, který pracuje s nízkými dávkami a před každým zvýšením dávky by se měl zachovat alespoň 30 mintuvý odstup. Režimy vyššího dávkování zvyšují nebezpečí vzniku nežádoucích účinků umělého oxytocinu. Je také možné přísun oxytocinu zastavit, pokud dochází k progresi na porodních cestách. Porod tak může pokračovat spontánně bez nutnosti dalšího podání oxytocinu. Randomizované kontrolní studie se shodují v tom, že dirupce vaku blan a agresivní aplikace oxytocinu nepřináší žádné výhody.

Nežádoucí účinky syntetického oxytocinu v příbalovém letáku

Účinná látka může způsobit anomálii srdečního tepu novorozence – bradykardie, extrasystoly a další formy arytmie, novorozeneckou žloutenku, krvácení do sítnice.  Může docházet ke zvýšenému poporodnímu krvácení, ke snížení koncentrace protrombinu, bílkoviny podílející se na srážení krve (hypoprotrombinémii) či zvýšené fragilitě (křehkosti) erytrocytů (červených krvinek).

Švédská studie dokazuje, že u dětí narozených po augmentaci syntetického oxytocinu se vyskytuje  třikrát větší riziko hypoxie a podle studie v Nepálu je u dětí narozených  uměle vyvolaným porodem pětkrát vyšší pravděpodobnost, že po porodu budou vykazovat příznaky poškození mozku.(zdroj Dr. S. J. Buckleyová- Jemný porod, jemné mateřství).

 

 

 

Epidurální analgezie

Z analýzy randomizovaných studií došlo k závěru, že epidurál zvyšuje pravděpodobnost vaginálního instrumentálního porodu (klešťový porod, VEX).Epidurál  také může zvyšovat pravděpodobnost, že porod bude ukončen císařským řezem, a to zejména u provorodiček.

Epidurál s sebou nese velká rizika, jak pro matku, tak pro dítě a může mít neočekávaný dopad na hormonální stav matky a dítěte.

Farmaka, která se zavádí do epidurálního prostoru vstoupí okamžitě do krevního oběhu matky a přes placentární transfuzi do oběhu dítěte.

Mezi nežádoucí účinky těchto léků u matky patří: dechové potíže, snížení krevního tlaku, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, riziko poporodního krvácení, močová inkontinence.

U dítěte: toxický dopad, změny srdeční frekvence, bradykardie, kyslíková tíseň, narušení sacího reflexu po porodu.

Léky, které se aplikují, naruší přirozené vyplavování hormonů u porodu, zasáhnou tak do fyziologického procesu porodu a zpomalí průběh porodu. Epidurální zákrok také paralyzuje pánevní a děložní svaly.

Vědci zjistili, že po aplikaci epidurálu vzniká čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že se dítě nedostane do výhodné pozice a špatně naléhá díky neaktivnímu pánevnímu dnu, čímž se zvyšuje riziko porodu vexem a kleštěmi. Provedení epidurální analgezie v rané fázi porodu, při pomalu postupujícím porodu nebo v situaci, kdy je hlavička vysoko v pánvi, zvyšuje riziko císařského řezu z důvodu pomalé progrese. Do určité míry je pravděpodobnost způsoběna tím, že epidurál brzdí přetočení dítěte v zadním postavení do postavení předního.

Zvyšuje se tak i riziko podání umělého oxytocinu a nástřihu, natržení perinea a konečníku. U dítěte může instrumentální porod způsobit závažná poranění tváře, obličeje, posunutí lebečních švů, krvácení do mozku.

U matek se velmi často projeví potíže s pánevním dnem s následnou močovou inkontinencí, sexuálními potížemi, chronické problémy jako např.dlouhodobé bolesti zad..

Kombinace epidurálu a umělého oxytocinu mohou samy o sobě způsobit anomálii srdeční frekvence u dítěte a jeho stres.

 

Jedno z nejčastějších a nejzávažnějších porušení práv žen u porodu je podávání léků bez jejich souhlasu a podávání léků, které nemají vědecké opodstatnění.

O všech dalších rutinních zásazích u porodu se můžete dále dočíst v eBooku Cesta za radostným porodem

  Zdroj- wikipedie, blog Dr. S.J Buckeyová,Hencl Goer- Průvodce přemýšlivé ženy na cestě k lepšímu porodu
Anna Kohutová
Jsem porodní bába a průvodkyně ženám na jejich cestě za radostným porodem. Mým velkým přáním je, aby ženy poznaly radost z porodu a děti byly láskypně vítány na tento svět. Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.