Role porodní asistentky při zadním postavení dítěte

Porodní asistentka je odborníkem na fyziologické těhotenství, porod a období šestinedělí. Její edukativní činnost a poradenství směřuje k podpoře zdravého těhotenství a porodu a zjišťování komplikací u matky a dítěte. Porodní asistentka je nejen odborná, ale také lidská pomoc ženy ženě. 

Kompetencí porodní asistentky je péče o fyziologické, tedy zdravé ženy v době těhotenství, porodu a raného mateřství.

V České republice je čím dál větší zájem o péči komunitní porodní  asistentky. Mezi základní nástroje porodní asistentky patří moudrost, znalost anatomie a porodního mechanismu, ruce, intuice a otevřené srdce.

Již několik let nabízím těhotným ženám kontinuální a poradenskou péči během celého těhotenství, porodu a raného mateřství.Velkou pozornost věnuji stavům, které by negativně mohly ovlivnit průběh porodu a prožitek rodící ženy, budoucího otce a dítěte.

V tomto článku se budu zabývat zadním postavením plodu, jeho včasné diagnostice a korekce již v těhotenství, protože časně nezjištěná porucha postavení plodu může být příčinou bolestivého porodu, vyčerpanosti a traumatizace rodící ženy a dítěte, následného ukončení porodu císařským řezemvexem či kleštěmi..

 Ve vzdělávacím systému porodních asistentek není zařazena problematika časného a efektivního řešení nepravidelnosti polohy a držení plodu, a to byl jeden z důvodů, proč jsem založila holistické vzdělávání porodních asistentek v ČR – www.vzdepa.com, kterým už prošlo několik desítek komunitních I nemocničních porodních asistentek, které si odnesly praktické dovednosti, které se jim při studiu ani v praxi nedostaly.

Diagnostika

Během těhotenských poraden se mimo jiné zaměřuji na postavení dítěte v děloze pomocí Leopoldových zevních hmatů, pomocí nichž zjišťuji lokalizaci hřbetu a malých částí plodu a jejich vztah k děložním hranám.

Postavení rozlišujeme přední nebo zadní. Nejčastěji se vyskytuje postavení levé – I. postavení, které může být levé přední nebo levé zadní a postavení méně obyčejné, pravé II, které může být pravé přední a pravé zadní. 

Při zadní pozici záda dítěte směřují k páteři matky, jedná se o pozici méně výhodnou. Porod bývá delší, obtížnější a pro ženu mnohem bolestivější, protože při zadním (posteriorním) postavení musí hlavička provést dlouhou rotaci, až o 135 stupňů,vedoucí bod hlavičky tedy rotuje ke kosti křížové.(Normální rotace při předním postavení vyžaduje otočení přibližně  45  stupňů nebo méně). 

V případě, že hlavička provede krátkou rotaci, dítě se rodí obličejem pod sponou stydkou. Dítě při zadní pozici prostupuje pánví  s rovnými zády a větším obvodem své hlavy, temenem, což způsobuje pomalý a protrahovaný progres. Záhlaví hlavičky utlačuje lumbosakrální nervový plexus, což způsobuje velkou bolestivost v oblasti křížové kosti při porodu.Procento zadních pozic se uvádí okolo 15-30.%

Příznaky

Mezi příznaky v těhotenství, které mohou svědčit pro zadní pozici patří –bolesti v oblasti dolní části bederní páteře, stydké kosti a oblasti pánve, nepříjemné až bolestivé pohyby dítěte, bolest vystřelující do vnitřních stehen. Žena cítí pohyby v celé děloze. Tvar břicha, oblast pupku připomíná talíř, je vpadlá. Zevně nehmatáme páteř dítěte, lokalizace  srdečních ozev je uprostřed dělohy. Žena si stěžuje na častou frekvenci močení v důsledku čela dítěte, které tlačí na močový měchýř.

Máme-li zasahovat, zasahujme více v těhotenství a méně u porodu…

Faktory

Mezi faktory, které také ovlivňují postavení dítěte je typ pánve. Častěji se zadní postavení dítěte vyskytuje u androidní nebo antropoidní pánve nebo u ženy, která má zúžený pánevní vchod. U těchto typů pánve je větší pravděpodobnost  abnormálních poloh dítěte. Vyšší výskyt zadních pozic se uvádí u starších žen, větších dětí, chlapců, placentě na přední straně děložní, rozestupu břišních svalů, poranění pánve, u žen s hypofunkcí štítné žlázy a u žen, v jejímž předchozím těhotenství bylo dítě v zadním postavení.

Podpora rotace

Nelze oddělit dítě od matky a matku od dítěte, jsou to spojené nádoby, proto vždy pracuji na obou úrovních.

Pokud diagnostikuji  zadní pozici před porodem, následně edukuji ženu o správné životosprávě, výživě, která zabrání zácpě a přetíženosti vazů a svalů pánve. Poučím ženu o každodenních fyzických aktivitách a stereotypech, které mohou dítě uvést do výhodnější pozice, a to díky harmonizaci děložních vazů. Ženě předvedu správném sezení, v předklonu, s těžištěm na sedacích hrbolech, vstávání z lehu do sedu, přes bok. Mezi základní cviky pro otočení dítěte ze zadní pozice patří pozice na čtyřech tzv. kočka, ve které žena podsazuje a uvolňuje pánev, provádí kroužky nebo osmičky.

V pozici na čtyřech dochází k rychlé úlevě, pokud má žena bolesti v zádech. Tato pozice je vhodná  s oporou hrudníku. Učím partnery zapojovat se do péče o svou ženu a dítě. Partner může pomocí šátku – reboza, uvolňovat přední děložní vaz.  Vhodné jsou také  koleno-prsní pozice, ve které by žena měla zůstat alespoň 15 minut denně. Mezi další podpůrné pozice patří poloha vleže s ohnutými koleny, žena při ní podsazuje a uvolňuje pánev. Efektivní jsou předklonové gravitační pozice, při kterých se žena houpe v bocích  a uvolňuje pánev a pánevní dno s napojením se na svůj hluboký dech, provádějí se 3x denně.

Každodenní podporu dělohy a vazů zajišťuje úvaz pomocí šátku tzv. svivalniku, což je ukrajinský tradiční zavinovací šátek s minimální délkou 4 metry. Odkaz na jeden z možných úvazů můžete shlédnout zde:

Vhodnými fyzickými aktivitami jsou také plavání s břichem dolů, břišní tanec, jóga, procházky, masáž pomocí reboza, protahovací a uvolňující cvičení, dechová cvičení, sezení na balanční podložce, cviky zaměřené na uvolňování kyčelních kloubů, pánve, psoas, bránice, hrudníku.

Velmi málo žen využívá celkové kapacity svých plic vlivem nesprávných dechových stereotypů. Je důležité ženu naučit správně a efektivně dýchat břišním a bráničním dýcháním, protože zvětšující se děloha utlačuje bránici a žena trpí dušností a napětím v hrudníku a pánvi. I to je role porodních asistentek, napojit  těhotné ženy na svůj hluboký vitalizační dech. Žena, která umí správně dýchat, se dokáže u porodu uvolnit a tím snáze spolupracovat se svým tělem.

 V posledním trimestru je pro ženy vhodná odpočinková pozice vleže na boku s podporou dělohy a uvolněním pánve.

Žena si pod dělohu a mezi kolena vloží např. kojící polštář, přehodí horní nohu dopředu, aby se koleno dotýkalo matrace, tzv. pozice dle Simma.

 Na mých kurzech předporodní přípravy  těhotné ženy a muže učím, jak bezpečně a velmi jednoduše mohou rozpoznat, jakou pozici jejich dítě v děloze zaujímá. Ženy jsou často strašeny, že si nesmí na své bříško v těhotenství sahat, aby si nevyvolaly porod. Je to mýtus, který ženy odpojuje od vlastního těla a intuice. Z mužů se během doteků ženina bříška a vyhmatání dítěte stávají něžní a pozorní otcové. Mohou tak sami zjistit nevýhodnou pozici a jednoduchými nástroji ji společně změnit.

Mezi techniky, které učím na svých kurzech patří metoda Spinning babies, jehož jsem lektorkou. Jedná se o pozice, které se zaměřují na harmonizaci  a rovnováhu měkkých tkání, tedy svalů, ligament  a fascíí.

Čeho se naopak vyvarovat

Odpočinku v zakloněných pozicích

Při sezení by kolena neměla byt výše než boky

Ležet na zádech s nohama nahoře

Provádění hlubokých dřepů

Sezení se skříženýma nohama

Zvedání se z lehu do sedu přes zapojení přímých břišních svalů

Spinning babies

 Zakladatelkou Spinning babies je porodní asistentka Gail Tully.  Gail vychází z poznání, že jsou-li  ligamenta a svaly pánve v napětí, jsou zkrácené nebo naopak příliš povolené, zvláště pak round ligament, broad ligament , utero-sacral ligament , iliopsoas a diaphragma pelvis, dítě má menší možnost zaujmout optimální pozici s flektovanou hlavou.

Mezi tři základní principy Spinning babies patří rovnováha měkkých tkání a pánve, gravitace, která ovlivňuje úhel vstupování dítěte do pánevních rovin a pohyb pánve, který uvádí dítě do optimální pozice.

Pozice Spinning babies uvolňují měkké tkáně v oblasti pánve a hrudníku a tím napomáhají dítěti změnit pozici – tzv. myofascial release.

Pozice se mohou provádět od 20. týdne těhotenství.

Diagnostika zadního postavení plodu u porodu

 • Kontrakce  začínají, ale po čase opět ustupují
 • Nepravidelný začátek porodu
 • Kontrakce jsou  častější, ale velmi krátké, důvodem je nerovnoměrný tlak hlavička na porodní branku
 • Bolest žena cítí v oblasti zad a symfýzy
 • V první polovině porodu dochází k pomalé dilataci porodních cest
 • První doba porodní bývá velmi dlouhá a náročná, což je často důvodem k provedení císařského řezu kvůli vyčerpanosti rodící ženy a nepostupujícímu porodu. 

Péče o ženu u porodu

Pro úspěšný progres porodu je zásadní možnost pohybu,  gravitační pozice, které napomáhají zdárnému porodnímu mechanismu a svobodná volba výběru porodní pozice. Dále využití alternativních metod tišení bolesti –  masáž kosti křížové, zad, ramen, pánve, nohou a chodidel s využitím éterických olejů s analgetickými účinky, např. jalovce, teplé rašelinové obklady, přítlaky na SI skloubení.

Pokud je nutné ženu polohovat, využívám koleno-prsní pozice, která vytváří větší prostor, díky kterému může dítě rotovat. V této pozici by měla žena setrvat minimálně po dobu 20 minut. Pozice na čtyřech snižuje tlak na sakroiliakální skloubení, což ovlivňuje bolest v bederní oblasti zad a usnadňuje vstup dítěte do pánve.

 Aby nedošlo k únavě paží, je pro ženu lepší, aby byla opřená o balón, sedadlo nebo o partnera. Výhodné jsou také předklonové pozice s oporou, která využívá výhod gravitace. Asymetrické pozice, při kterých žena pozvedne jednu končetinu a udělá tzv. výpad, ať už vkleče, vsedě nebo ve stoje a pohybuje přitom pánví do strany, zvětšují střed a východ pánve.

Lze také provádět přítlaky lopat kostí kyčelních a hrbolů kostí sedacích, čímž napomáháme rozšíření pánve. Pokud se žena cítí vyčerpána, pak ji uvedu do některých z odpočinkových pozic, např.pozici na boku. Vkládám ženě mezi koleny velký polštář nebo oválný balón a uvolňuji dlaní nebo soft balónkem hýžďové, zádové svaly a pánevní dno a pohupuji s pánví, aby byla stále v pohybu.

Vynikajícím a mým nepostradatelným nástrojem je rebozo, tradiční mexický šátek, kterým rozpohybuji pánev, ale také jim promasíruji a uvolním oblast zad napnuté děložní svaly a vazy. V případě, že má dítě potíže se vstupováním do pánevního vchodu, žena několik kontrakcí zaujímá záklonové pozice s podporou reboza.

Při náročných a dlouhotrvajících porodech dětí v zadním postavení používám  masážní techniky, aromaterapii, homeopatii, akupresuru, masáž lávovými kameny ke zmírnění bolestí zad, teplou koupel nebo sprchu, střídavé aplikace teplých a chladných kompresí. Žena potřebuje mnohem více povzbuzení, podpory, pochvaly, vysvětlení, jak je důležitá pro její dítě trpělivost a čas. Využívám také relaxačních technik – vizualizace, afirmace, klidný, uvolňující dech, muzikoterapii.

Rodící žena by neměla být rušena nevhodnými slovy a stimulujícími vlivy, jako je světlo, chlad, hlad, žízeň, strach, nutnost odpovídat na dotazy, častá vaginální vyšetření, to vše aktivuje její neokortex – racionální část mozku, která vyhodnocuje porodní proces jako nepřiměřeně bolestivý, což vede k vyčerpání, napětí a ztrátě kontroly.

Co potřebuje dítě v zadní pozici?

Čas, trpělivost, mobilitu, volný pohyb a podpůrnou péči zdravotníků.

Mým cílem je využít veškerých svých znalostí, abych rodící ženě při zadním postavení dítěte pomohla dosáhnout optimálního výsledku při porodu, abych využila svých schopností a dovedností ke zmírnění zbytečné bolesti a utrpení a pomohla nové rodině začít  svou novou životní etapu v bezpečí, klidu a radosti.

Anna Kohutová
Jsem porodní bába a průvodkyně ženám na jejich cestě za radostným porodem. Mým velkým přáním je, aby ženy poznaly radost z porodu a děti byly láskypně vítány na tento svět. Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře
 1. Barbora napsal:

  Dobrý den, den před mým druhým porodem bylo mě miminko v levém předním postavení (tak bylo při všech kontrolach před porodem). Těsně před porodem (nebo během porodu?) se muselo stočit doprava dozadu (zadičkama k mě páteři). Přišly jsme na to s PA až během 2.doby porodní. 2.doba porodní pak trvala 2hod a byla velice náročná. U prvního porodu to bylo velmi pravděpodobné stejne-dle mě PA,která byla ale pouze u toho 2.porodu. S manželem uvažujeme časem o třetím miminku. Myslíte,že je příčina třeba v anatomii mě pánve? Že prostě neovlivním,z jakého postavení děťátko nakonec bude vycházet? Mě děti mívají k tomu větší hlavičky (75.-90.percentil) a že zadních postavení tedy nejdou nejmenším obvodem,tak se bojím,abych spontánně vaginalně porodila eventuelně i to třetí..

  • Anna Kohutová napsal:

   Dobrý den, ano, příčin může být samozřejmě více, i typ pánve může ovlivnit pozici dítěte.Ale každé dítě je jiné, má jinou velikost, proto nelze dopředu usoudit, že se bude opět opakovat tatáž situace.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.