Proč jsem se rozhodla psát blog? Abych ženám vrátila radost z porodu

Prapůvodní role porodních bab

Nejstarší řemeslo na světě je právě porodní bába. Po celá staletí to byly právě ony, které pečovaly o ženy během těhotenství a porodu. Byly to ženy moudré, skromné a na prvním místě pro ně bylo dobro, zdraví žen a dětí.

Takto popisuje ideální pomocnici při porodu sto let před naším letopočtem Sorános z Efesu:

„Žena gramotná, duchaplná, obdařená dobrou pamětí, pracovitá, počestná a bez smyslových vad. Má mít zdravé končetiny, silné tělo a dlouhé štíhlé prsty s krátkými nehty. Má být klidné povahy, střízlivá, bez předsudků a nemá být chtivá peněz, aby neposkytovala látky vyvolávající potrat za úplatu.“

Filozofii práce porodní asistentky dle Wagnera:

„Neuškoď, protože každý zásah s sebou nese určitá rizika, která mohou převážit možné výhody.
Neomezuj autonomii rodící ženy, včetně práva na informovaný výběr, pokud se týká různých alternativ.
Nezasahuj do přirozených procesů, pokud k tomu není pádný důvod. Tento princip se dotýká porodnické trpělivosti.
Intervence vždy ve prospěch ženy.“

Definice dle  Mezinárodního výboru porodní asistentek

Porodní asistentka je osoba, která byla řádně přijata do oficiálního vzdělávacího programu pro porodní asistentky uznávaného v dané zemi, která úspěšně ukončila daný vzdělávací program pro porodní asistentky a získala tak požadovanou kvalifikaci a registraci pro výkon povolání porodní asistentky.

Porodní asistentka je uznávána jako plně zodpovědný zdravotnický pracovník, pracuje v partnerství se ženami, aby jim poskytla potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu a v době poporodní, vede porod na svou vlastní zodpovědnost, poskytuje péči novorozencům a dětem v kojeneckém věku. Tato péče zahrnuje preventivní opatření, podporu normálního porodu, zjišťování komplikací u matky nebo dítěte, zprostředkování přístupu k lékařské péči nebo jiné vhodné pomoci a provedení nezbytných opatření při mimořádné naléhavé situaci.

Porodní asistentka může vykonávat svou profesi v jakémkoli prostředí, včetně domácího prostředí, ambulantních zdravotnických zařízení nemocnic, klinik nebo zdravotnických středisek.

Jaká je pozice porodních asistentek v ČR

  V současném porodnickém systému jsou komunitní porodní asistentky vytlačeny ze systému zdravotní péče. Většina porodních asistentek pracuje na porodních sálech, odděleních šestinedělí, gynekologických ambulancích, kde mají minimální rozsah svých kompetencí.

V ČR neexistuje diferenciace péče o těhotné ženy, zdravé a nízkorizikové ženy jsou v péči lékařů. Přičemž ze zahraničních studií a výzkumů jasně vyplývá, že kontinuální péče porodních asistentek je bezpečnější, pro těhotné ženy výhodnější a levnější. Znám velmi málo porodních asistentek v ČR, které se snaží navázat na prapůvodní profesi porodních bab. Kontinuální péče porodních asistentek je v některých krajích nedostupná.

Jaký je stav našeho porodnictví

Naše porodnictví se zcela odklonilo od přirozených procesů. Ve většině porodnic vládne nadřazený přístup k rodícím ženám, jsou uplatňovány rutinní postupy, které jsou v rozporu s doporučením WHO, Guidance britského NICE a nejsou respektována doporučení k péči, která vycházejí z principů Evidence Based Care, tedy péči založenou na důkazech.
Do porodů se chemicky zasahuje, rodící ženy ztrácejí kontrolu nad svým porodem, rodí v nepřirozených podmínkách a po porodu jsou od svých dětí separovány. Velmi mnoho žen a dětí utrpělo trauma ze svého porodu.

A to je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla psát blog. Už několik let se aktivně zasazuji o to, abych vrátila porod do rukou žen a dětí. Nabízím jim kontinuální péči během celého těhotenství, porodu a v době šestinedělí. Mým přáním je, probudit v ženách víru v sebe sama. Pomoci pochopit, že porod je transformační proces, který může vyléčit jejich minulost a dát šanci v lepší budoucnost, ve vztahu k samotnému dítěti, partnerovi a celé společnosti.

Na mém blogu můžete čerpat zdravé informace o těhotenství, porodu, kojení a  kontaktním rodičovství.

Zdroj: Wagner M.: Pursing the Birth Machine In: The Search for Appropriate Birth Technology. Sydney and London, 1994

hardcoverstack_621x739-3

Anna Kohutová
Jsem porodní bába a průvodkyně ženám na jejich cestě za radostným porodem. Mým velkým přáním je, aby ženy poznaly radost z porodu a děti byly láskypně vítány na tento svět. Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.